...

شهرام شفیعی


دکترای عالی مدیریت کسب و کار


مشاور و متخصص در حوزه ارتباطات، بازاریابی، فروش، برندینگ و توسعه فردی
رزومه

درباره من

شهرام شفیعی دکترای عالی مدیریت کسب و کار مشاوره و متخصص در حوزه ارتباطات، بازاریابی، فروش، برندینگ و توسعه فردی مدیرعامل شرکت رهجویان سلامت اصفهان (رسا) مرکز جامع تصویربرداری، تشخیص و درمان سرطان واقع در شهرک سلامت اصفهان

تحصیلات و سمت ها

لیسانس زبان فرانسه
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
مشاوره و متخصص در حوزه ارتباطات، بازاریابی، فروش شهرک سلامت اصفهان
مشاوره و متخصص در حوزه برندینگ و توسعه فردی شهرک سلامت اصفهان
مدیرعامل شرکت رهجویان سلامت اصفهان مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا

تخصصهای من

مشاوره کسب و کار پزشکی

مراکز و کلینیکها و درمانگاههای پزشکی

مشاوره و توسعه مدیریت و منابع انسانی

مدیریت تغییر و تحول

مشاوره توسعه فردی و برندسازی

شخصی و سازمانی

اصول و فنون حرفه ای مذاکرت

سخنران انگیزشی

زمینه های فعالیت

مدیریت
مدیریت مراکز پزشکی
مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
ارتباطات موثر
بازاریابی و فروش
برندینگ و توسعه فردی
اصول و فنون مذاکره

تخصصهای من

مشاوره کسب و کار پزشکی

مراکز و کلینیکها و درمانگاههای پزشکی

مشاوره و توسعه مدیریت و منابع انسانی

مدیریت تغییر و تحول

مشاوره توسعه فردی و برندسازی

شخصی و سازمانی

اصول و فنون حرفه ای مذاکرت

سخنران انگیزشی

درباره من

شهرام شفیعی دکترای عالی مدیریت کسب و کار مشاوره و متخصص در حوزه ارتباطات، بازاریابی، فروش، برندینگ و توسعه فردی مدیرعامل شرکت رهجویان سلامت اصفهان (رسا) مرکز جامع تصویربرداری، تشخیص و درمان سرطان واقع در شهرک سلامت اصفهان

تحصیلات و سمت ها

لیسانس زبان فرانسه
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
مشاوره و متخصص در حوزه ارتباطات، بازاریابی، فروش شهرک سلامت اصفهان
مشاوره و متخصص در حوزه برندینگ و توسعه فردی شهرک سلامت اصفهان
مدیرعامل شرکت رهجویان سلامت اصفهان مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا

!تماس با من
  • ایران اصفهان شهرک سلامت
  • Shahram_shafiee@yahoo.com
  • 09131186009
در شبکه های اجتماعی من ملحق شوید

!تماس با من
  • ایران اصفهان شهرک سلامت
  • Shahram_shafiee@yahoo.com
  • 09131186009
در شبکه های اجتماعی من ملحق شوید

طراحی و اجرا شرکت توسعه تجارت آواتاج